Vsak teden nov gib ali nova vaja, ki vam bo pomagala pri boljši gibljivosti, stabilnosti ali moči telesa.

VSTAJANJE IZ TAL BREZ ROK

OPIS VAJE: Vajo izvajamo brez pomoči opore rok.

Vajo izvajamo tako, da se spuščamo in vstajamo iz tal na način, da imamo stopala postavljena skupaj, kolena odmikamo, z zadnjico, ki potuje v smeri nazaj pa uravnovesimo trup, ki pri tem gibanju potuje naprej. Gre za tekoče, pretočno in lahkotno gibanje.

S to vajo krepimo celo telo, še posebej pa propriocepcijo (zavedanje lastnega telesa v prostoru), ravnotežje in funkcionalno vstajanje in spuščanje na tla. Vaja je naprednejše oblike. Če vam je pretežka, si za začetek pomagajte s pristankom v oporo na roke.

 

Več podobnih vaj najdete v našem programu  RESETIRAJ SE.