Neroden (‘štorast’) otrok, motnje pozornosti, avtizem, disleksija, anksioznost, težave s pisanjem, težave z branjem.. niso naključje ali gensko izražanje telesa. Pri teh težavah gre za neuravnovešeno delovanje možganov, še posebej med levo in desno polovico. Zato lahko starši zelo veliko naredimo sami, da pomagamo pri boljšem razvoju otrokovih možganov, morda pa tudi sebi.

 

Ta zapis je zaradi boljše razumljivosti in preglednosti razdeljen na 3 funkcionalne dele:

 1. Integracija leve in desne možganske hemisfere in desničarstvo
 2. Prečkanje telesne sredine (‘midline’)
 3. ATNR primarni refleks (Asymmetric tonic neck reflex – Asimetrični tonični vratni refleks) v povezavi z integracijo hemisfer

 

1. DEL INTEGRACIJA LEVE IN DESNE MOŽGANSKE HEMISFERE 

 

Naši možgani se delijo na dve polovici, ki opravljata različne funkcije. Leva stran možganov se povezuje z delovanjem desne polovice telesa in desna stran se povezuje z delovanjem leve. 

 

Lateralizacija je pojem, ki definira dominiranje uporabe ene (praviloma desne)  roke in noge. Ta dominantnost udov (še posebej roke) nam služi za večjo specializacijo fine motorike (pisanje, ročna dela ipd.), ki se nahaja v levi polovici možganov. Če bi enakovredno uporabljali levo in desno roko (ambidexterity), bi imeli dve ‘podpovprečni ali povprečni roki’, namesto ene ‘nadpovprečne’ oziroma specializirane. Kot imamo dominanco leve ali desne roke in noge, imamo prav tako tudi funkcionalno dominanco levega ali desnega očesa in ušesa. Tudi za nekatere živali je to poznano.

 

Pogoj, da se lateralizacija zgodi,  je funkcionalna komunikacija med levo in desno hemisfero. Okvirno do tretjega leta starosti je normalno in pravilno, da otrok uporablja obe roki, nekje do vstopa v šolo pa je pomembno, da ima otrok izbrano in uporablja dominantno roko.

 

V maternici, v fazi zarodka, se najprej razvije desna hemisfera, ki vlada do okvirno tretjega leta starosti. S pomočjo le te dojenček lažje zaznava prozodične glasove, razvije občutek navezanosti in neverbalno komunicira. (To mu omogoča preživetje.) Desna stran je tudi zadolžena za motoriko in ravnotežje, ki se v tem času razvija.

 

Potem se začne razvijati bolj leva hemisfera. Ta čas povezujemo z ‘zakaj’ obdobjem (otrok nenehno sprašuje zakaj zakaj in začne analizirati svet, kar je bolj stvar leve hemisfere.)

 

Iz tega razloga se tudi ne spomnimo stvari pred tretjim letom starosti, ker so spomini bolj stvar leve hemisfere.

 

 

Do otrokovega vstopa v šolo, bi morali hemisferi delovati približno integrirano – povezano. Zato tak otrok ne bi smel imeti težav s pisanjem, branjem in drugimi akademskimi sposobnostmi.

 

Prav tako ne bi smeli imeti več težav s pretirano navezanostjo do staršev ali ninic.

 

Otrok, kateremu se prekomerno razvije leva hemisfera (na račun desne) je lahko matematični genij, po drugi strani pa ima težave s socialnimi interakcijami in je motorično nespreten. Prekomerna genialnost na matematičnem področju v življenju težko odtehta deficit socialnih in motoričnih veščin.

 

Vsi imamo dominanco leve ali desne, ampak problem nastane takrat, ko se ena hemisfera preveč razvija in s tem prevzame naloge druge (‘task overtaking’) in jo zavira pri razvoju.

 

Nesorazmerno oziroma neuglašeno delovanje levih ali desnih možganov vodi v težave z učenjem, pisanjem in branjem in ali težave z obnašanjem in motnje pozornosti.

 

Tipično preveč aktivna leva hemisfera je značilna za ADHD, avtizem in shizofrenijo, preveč aktivna desna pa za bipolarno motnjo in disleksijo.

 

Leva stran je bolj intelektualna, analitična, strukturirana desna stran pa bolj kreativna, kaotična, nagonska , spontana..

 

Leva stran je kot pedalo za gas, desna stran pa kot zavora.

 

Leva stran predstavlja simpatikus, desna pa parasimpatikus.

 

Po raziskavah dr. Melilla, lahko neuravnovešeni možgani vodijo do katerihkoli težav telesa in uma med drugim tudi do težav z delovanjem imunskega sistema, kroničnih bolezni, občutljivostjo na določeno hrano ipd.

 

Kje nastane problem?

 

2. DEL PREČKANJE ‘NEVIDNE’ VERTIKALNE TELESNE SREDINE

 

 

Gre za nevidno mejo med levo in desno polovico telesa, ki jo otroci večkrat težko prečkajo.

 

‘Midline’ oziroma telesna sredinska vertikalna linija je navidezna meja med desno in levo polovico telesa, ki ju opravljata nasprotni možganski hemisferi.  Predstavljajte si, da vaše telo deli na dva dela prozorna stena, ki poteka po sredini glave (možganov), skozi telo navzdol in ločuje levo oko od desnega, levo nosnico od desne, leve zobe od desnih, leve ude od desnih.

 

Naše človeško telo se mora naučiti dvoje: gibanja po dveh nogah (bipedalno gibanje) in upiranje gravitaciji – oboje hkrati.

 

Zato naše gibanje deluje po diagonalnem principu gibanja – leva noga – desna roka in obratno.

 

Pri tem morajo biti možgani sposobni komunicirati med seboj (preko corpus callosum) leva z desno polovico možganov in obratno.

 

Če možganski polobli ne bi komunicirali med seboj, bi bilo naše gibanje nerodno, imeli bi veliko težav s pisanjem (saj bi se na sredini papirja pojavila navidezna zrcalna meja, kar je značilno za disleksijo), gibi ne bi dosegli večje natančnosti in fine motorike.

 

Zanimivi so primeri, ko ljudem fizično ločijo leve od desnih možganov (zaradi močnih epileptičnih napadov, ki se ne odzivajo na zdravila) in dejansko prekinejo vse povezave med njima – (Split brain research). Levo in desno stran povezuje corpus collosum, ki je v tem postopku odstranjen.

 

Kaj se zgodi, ko se levi in desni možgani ne morejo pogovarjat med seboj? Oseba z ločenimi možgani sedi pred tablo s črno piko na sredini v katero mora gledati. Levo na tabli je napis ‘KLJUČ’ , ki je procesiran z desno stranjo možganov in desno na tabli je napis ‘OBROČEK’, ki je procesiran z levo stranjo možganov. Pri tej nalogi je oseba dobila navodila, da vzame en predmet (predmeti so za tablo in jih ne vidi) in pove (s pomočjo dotika), kateri predmet je dvignil. Oseba dvigne ključ in reče, da je dvignil obroček. Zakaj? Levo roko nadzirajo desni možgani. Ampak govor je v levih možganih. Ker desni možgani ne morejo sporočiti te informacije v leve možgane, kjer je govor, se levi možgani ‘obrnejo’ na napis na desni strani, kjer piše ‘OBROČEK’.

 

Sredinsko linijo prvič odkrijemo kot dojenčki, ko nesemo igračko z roko k ustom. Zato je zelo pomembno, da dojenčku ponudimo predmete s telesne sredinske linije (in ne s strani)..

 

Zmožnost prečkanja telesne sredinske linije tako ključno vpliva na branje, pisanje, motoriko telesa in splošne akademske sposobnosti, da ne omenjamo osnovne naloge, kot je obuvanje, oblačenje, zavezovanje vezalk ipd.

 

Kako opazimo, da ima otrok težave s prečkanjem sredine telesa?

 

Na prikazu lahko opazujete moja otroka, starost 3,5 in 7,5, oba desničarja, kako primeta pisalo, ki jima je bilo namenoma postavljeno na levo stran. Nika Luna je vzela pisalo z levo roko (čeprav je po večini že desničarka), saj se nahaja na njeni levi strani in ga točno na sredinski liniji telesa poda v desno roko – tako se je izognila prečkanju sredinske linije telesa. Brin je prijel pisalo z desno roko in pri tem prečkal sredinsko linijo. Nato sta oba otroka morala po črtici narisati linijo, ki je prečkala telesno sredino, pri čemer nista imela težav (celotni video boste našli v brezplačni poletni Akademiji – beri dalje).

Medtem, bi se lahko pojavil sledeč vzorec:

Otrok bi lahko bodisi obrnil svoje telo tako, da bi pobiranje pisala ali risanje linije potekalo znotraj iste strani sredinske linije – brez njenega prečkanja oziroma bi si premaknil papir tako, da bi linijo narisal znotraj iste strani linije – brez prečkanja.

 

Zelo zanimive stvari za opazovat pri svojih otrocih!

 

Preverite pri vašem otroku še:

 • Ali zna korakati pravilno (ko se desna noga dvigne, leva roka potuje naprej) oziroma ali hodi tako, da istočasno premika istostransko roko in nogo?
 • Ali lahko nariše z roko navidezni velik krog pred seboj – na da bi se pri tem obrnil vstran (torej stran od telesne sredine)?
 • Ali popiše samo eno stran papirja (če je desničar desno stran in obratno) oziroma premika pisalni list/zvezek tako, da le ta ostaja na isti strani nevidne sredinske telesne linije kot je roka s katero piše?
 • Ima težave z učenjem vožnje kolesa?

 

Kateri so poglavitni vzroki za težave pri integraciji?

 

 • Travma pri porodu, carski rez, vakuum, pritisk na fundus maternice, neustrezna lega ploda..
 • Neintegriran ATNR refleks (sledi v nadaljevanju)
 • Premalo gibanja (preveč zaslonov)
 • Oviranje gibanja (Stolčki, gugalniki, hojice, stajice..)
 • Poškodbe možganov

 

3. DEL NEINTEGRIRANI ATNR REFLEKS (ASIMETRIČNI TONIČNI VRATNI REFLEKS OZIROMA ASYMMETRIC TONIC NECK REFLEKS)

 

Če še niste slišali za primarne reflekse, si lahko preberete naš članek na temo Morojevega refleksa in anksioznosti, sicer pa na hitro obnovimo:

 

Primarni refleksi se razvijejo že v maternici in služijo dojenčku za preživetje. Vsi poznamo sesalni refleks, prijemalni refleks, morojev refleks.. morda nekateri tudi babinski refleks, simetrični in asimetrični tonični vratni refleks..in druge. Gre za nehotene gibe, ki jih upravlja možgansko deblo, saj možgani še niso dovolj razviti. 

 

Ključnega pomena je, da se ti refleksi ob svojem času (v večini najpogosteje do enega leta starosti) razvijejo (integrirajo) v kompleksnejše posturalne reflekse (postura = drža), ki omogočajo pojav razvojnih gibalnih mejnikov.

 

Pogosto se zgodi, da ti refleksi ostanejo. To pa pomeni zaostanek v razvoju.

 

Primer Asimetrični tonični vratni refleks

 

 

Ta refleks se razvije 18. teden v maternici in je primarno zelo pomemben refleks za vaginalni porod. Če je otrok rojen s carskim rezom ali vakuumom, morda nima tega refleksa! 

 

Namen tega refleksa je tudi, da prepreči zadušitev, ko dojenček leži na trebuhu ter v primeru, da bi dojenček padel, glavo obrne stran od tal, pri čemer se roka in noga na nasprotni strani iztegneta, na isti strani pa skrčita. To bi padajočemu dojenčku pomagalo, da bi vsaj delno z iztegnjenima udoma ublažil padec, glavo pa obrnil stran.

 

Če ta refleks ostaja (se ni integriral do šestega meseca starosti), otroku onemogoča optimalni razvoj plazenja in hoje (‘cross body movement’), kjer je potrebna integracija leve in desne hemisfere. 

 

Tak otrok bo imel težave s pisanjem in kopiranjem iz table, saj se mu bo vsakič, ko bo premaknil glavo v eno ali drugo smer, aktivirale roke in noge, zaradi česar bo moral vso energijo usmeriti v kontrolo pišoče roke in bo s tem izgubil fokus na povezovanju misli in pisanja oziroma pisanja po nareku. Pisava bo trša in prijem pisala neustrezen (disgrafija).

 

Tak otrok bo težko izrazil svoje misli skozi pisanje!

 

Iz istega razloga bo imel otrok težave s prečkanjem navidezne telesne sredine. Če se otrok med branjem z očmi kar naenkrat ustavi na svoji sredinski telesni liniji, ne more brati dalje ali pisat, to pomeni, da možgani ne morejo preklopit iz leve na desno hemisfero ali obratno. Na ta način postane branje zelo naporno in otrok ne ve, kaj je prebral, ker se ukvarja ‘samo’ z branjem ne z vsebino. 

 


Otrok z ATNR, ki težko prečka telesno sredino, najlažje piše tako, da drži pisalni papir na tisti strani telesne sredine, kjer ima dominantno roko, da mu je ni treba prečkati. Velikokrat tudi grdo drži pisalo in trdo piše, ker se upira refleksu, ki mu želi ob obračanju glave iztegniti roko in odpreti dlan.

 

Skoraj vsi otroci z disleksijo imajo neintegriran ATNR refleks. Zato imajo težave z razumevanjem, kaj je leva in desna, težje se orientirajo v prostoru in obračajo črke.

 

Neintegriran ATNR refleks je kot, da bi otroku na nek način zvezali roke in noge in preprečili njihovo koordinirano gibanje.

 

Posledice (neintegriranega ATNR refleksa) pa so vidne tudi v obnašanju in socialnih interakcijah.

 

Otrok, katerega obvladuje leva hemisfera (ki je bolj linearna in analitska stran možganov)

 • ‘Obsedenost’ z določenim predmetom, zadevo
 • Lahko sestavlja lego kocke ure in ure, ne da bi potreboval socialne interakcije
 • Težje razumejo socialne interakcije in telesno/obrazno mimiko

 

Otrok, ki ‘živi’ predominantno v desni hemisferi (kreativni možgani, širša slika, spontanost)

 • Pomanjkanje strukture
 • Motorično spreten
 • Večja navezanost (težje gre sam v svet)

 

Za otroka je ključno, da razvija obe hemisferi, čeprav bo ena vedno dominantna. To pa je mogoče edino skozi integralno delovanje obeh hemisfer.

 

Ko to dosežemo, otrokovo življenje postane veliko lažje in celo učenje postane igra.

 

Največ kar lahko naredite za otrokov razvoj možganov je GIBANJE.

 

Naj se otrok prosto giba po plezalih, naj skače, kolesari, pleše, rola po tleh in hodi po vseh štirih. Gibanje krepi možgane in povezuje obe hemisferi.

 

Vse omenjene vaje najdete v programu JUNGLE KID. 

 

Želite prejeti eno od omenjenih vaj brezplačno?

 

PS: Ob prijavi ne dobite nobenega povratnega sporočila. Vsebine boste dobili v roku 24 ur. Lahko se naročite tudi na individualno obravnavo. Na spodnji povezavi pa lahko zaprosite tudi za brezplačno YT listo webinarjev Vadbene klinike o razvoju možganov (samo zapišite)!

 

VIRI, VREDNI OGLEDA:

https://www.youtube.com/watch?v=w4nLn1wEyBI&t=1908s

https://www.youtube.com/watch?v=oC8ZSBG2TLM

https://www.youtube.com/watch?v=ueivhroZrsk

https://www.youtube.com/watch?v=oYKKzaXUkwQ

https://www.youtube.com/watch?v=91OqDaguXHw

Alja Malis

Alja Malis, specialistka za gibanje

Raziščite še več vsebin na temo:

Showing 51 comments
 • Marjetka KOVAČ
  Odgovori

  Zanima me brezplačna akademija?

  • Alja Malis
   Odgovori

   Najlepša hvala za vašo prijavo.

   • Tutić Sanja
    Odgovori

    Prijavljam se na akademijo <3

    • MAJA
     Odgovori

     Prijavljam se na akademijo. Hvala

 • Ana Iglar
  Odgovori

  Prijavljam se na akademijo.

  • Simona Rupčič
   Odgovori

   Prijavljam se na akedamijo

  • BARBARA
   Odgovori

   Se prijavljam.

   • Saša Muršec
    Odgovori

    Prijavljam se na akademijo.

    • Anja
     Odgovori

     Se prijavljam

   • Mojca
    Odgovori

    Prijavljam se

 • Alja Pišek
  Odgovori

  Prijavljam se na akademijo

  • Meta
   Odgovori

   Prijavljam se na akademijo.

 • Vesna Hriberšek
  Odgovori

  Pozdravljeni,] elum se prijaviti na predavanje.
  Hvala in lp, Vesna

 • Kutoš Irena
  Odgovori

  Prijavljam se na akademijo.

  • Suzana Eršte
   Odgovori

   Prosim za prijavo

  • NINA
   Odgovori

   Naprošam za prijavo.
   Lp

  • Sandra
   Odgovori

   Živjo! Prijavljam se na predavanje.
   Lep pozdrav, Sandra

   • Dragica Lah
    Odgovori

    Prijavljam se na akademijo

 • Vesna
  Odgovori

  Prosim za prijavo na akademijo. Hvala in sončen pozdrav

  • Sanja Veličković
   Odgovori

   Pozdravljeni. Prijavljam se.

   • Tanja
    Odgovori

    Prijavljam se na akademijo. Hvala. Lp.

  • Sanja K.
   Odgovori

   Prijavila bi se na akademijo.

 • Anita
  Odgovori

  Prijavljam se.

  • Tanja
   Odgovori

   Zdravo! Prijavljam se za poletno akademijo. 🙂

  • Teja
   Odgovori

   Prijavljam se. Hvala

 • Hanca Blazko
  Odgovori

  Prijavljam se na akademijo

 • Mateja Vrtovec
  Odgovori

  Prijavljam se na razgibano poletno akademijo!
  Lep pozdrav!

 • Mateja
  Odgovori

  Prijavljam se na brezplačno predavanje. Hvala že vnaprej!

 • Andreja
  Odgovori

  Pozdravljeni! Prijavljam se na akademijo! Hvala

  • Hana
   Odgovori

   Pozdravljeni! Prijavila bi se na predavanje.
   Hvala!

 • Tamara Gomaz
  Odgovori

  Hvala❤️

 • Andreja
  Odgovori

  Super tema! Sem zraven

  • Meta
   Odgovori

   Prosim za video vajo za oči.
   Prijavljam se na webinar z osteopatom Juretom.

 • Elizabeta
  Odgovori

  Hvala. ❤️

 • Aleš
  Odgovori

  Prijavljam se na brezplačno akademijo.

 • Korenčan Ana
  Odgovori

  Prosim za posredovanje vsebin akademije. Hvala

 • Tanja
  Odgovori

  Prijavljam se na brezplačno akademijo.

  • Ana
   Odgovori

   Prosim za posredovanje vsebin

 • Barbara
  Odgovori

  Pozdravljeni!
  Prijavljam se na brezplačno akademijo in hvala!

 • Špela M
  Odgovori

  Prijavljam se na brezplačno akademijo.

 • Boža
  Odgovori

  Prijavljam se na akademijo

 • Irena
  Odgovori

  pRIJAVLJAM SE. HVALA!

 • Teja
  Odgovori

  Prijavljam se

 • Kaja
  Odgovori

  Prosim za prijavo

 • Tina
  Odgovori

  Pozdravljeni! Z navdusenjem se prijavljam

 • Adela Strniša
  Odgovori

  Pozdravljeni, prijavljam se na brezplačno akademijo.

  Lp
  Adela

 • Bernarda
  Odgovori

  Tudi jaz se prijavljam.

 • Andrejka
  Odgovori

  Prijavljam se na vaš seminar.

 • Petra Snoj
  Odgovori

  Prijavljam se na brezplačno akademijo.

  Lp, Petra

 • Alenka
  Odgovori

  Prijavljam se na Vaš seminar
  Lp
  Alenka

 • Metka Bulc
  Odgovori

  Prijavljam se na vašo akademijo.
  Hvala in lep dan,
  Metka

Komentirajte